De beiaard van de Nicolaïkerk

De beiaard van de Nicolaïkerk

Het carillon van de Nicolaïkerk

Het carillon in de zuidertoren van de Nicolaïkerk werd in 1649 gegoten door de gebroeders Hemony. Het was toen twee octaven groot. In 1933 werd het met een octaaf uitgebreid. Deze twaalf klokken van de Engelse klokkengieter Taylor waren weliswaar van goede kwaliteit, maar bleken niet bij de aanwezige Hemony-reeks aan te sluiten. Om deze reden kreeg in 1957 de firma Petit en Fritsen te Aarle-Rixtel de opdracht twaalf nieuwe klokjes te gieten. In 1985 is de beiaard gerestaureerd door de firma Eijsbouts te Asten, die bij deze gelegenheid nog eens vijf klokjes heeft gegoten. In 1988 kwamen daar twee klokjes bij, een geschenk van de Utrechtse Klokkenspel Vereniging, die in 1988 haar 60-jarig bestaan had gevierd. Al met al kwam de omvang van het carillon hierdoor op 3 octaaf: g1 (werkelijke toonhoogte: e1) - c2 - d2 - e2 - f2 - fis2 ... g5.

Beiaardbespelingen:

Op zondag zijn er gedurende het hele jaar van 14.00 tot 15.00 uur beiaardbespelingen in de Nicolaïtoren. Deze bespelingen worden verzorgd door Malgosia Fiebig, stadsbeiaardier van Utrecht.


[Home] [English Version]