Luisteren naar de beiaard

Luisteren naar de beiaard

De activiteiten van de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk worden mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. U kunt donateur worden door minimaal
€ 25,- over te maken op rekening
NL98 INGB 0006 2365 20 ten name van de Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk. Als donateur wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten en krijgt u en uw gezinsleden voordelen.

Graag bij overmaken van uw bedrag uw (email)adres vermelden zodat we u de donateurskaart kunnen toesturen

Goede Buur bent u voor 25,- tot 50,- per jaar: U krijgt 5,- korting op de toegangskaarten

Maatje bent u voor 50,- tot 100,- per jaar: U krijgt 5,- op de toegangskaarten EN mag 2 x per jaar iemand gratis meenemen naar een van onze concerten.

Kameraad bent u voor 100,- tot 200,- per jaar: U krijgt 5,- korting op de toegangskaarten EN mag 1 x per jaar gratis een concert bezoeken.

Beste Vriend bent u voor 200,- tot 400,- per jaar: U krijgt 5,- korting op de toegangskaarten EN mag 2 x per jaar gratis een concert bezoeken.

Held bent u voor 400,- of meer per jaar: U bent altijd onze gast.

Met ingang van 2012 heeft onze Stichting de status van Culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) verkregen. Dat betekent dat een ruime aftrek mogelijk is bij de belastingaangifte.
De ANBI-status betekent ook dat een aantal stukken via deze website ter inzage zijn. U vindt ze bij Colofon.

U kunt onderstaande QR code gebruiken voor uw donatie.

Donatie Nicolaiconcerten

Secretariaat
Stichting Culturele Evenementen Nicolaïkerk
p/a Nicolaïkerk
Nicolaaskerkhof 8
3512 XC Utrecht


[Home] [Colofon]